ثبت نام

قوانین
  1. متقاضیان در پر کردن کلیه فیلدها ، بالاخص مشخصات فردی و معرفی مراکز تحصیلی یا دانشگاهی خود دقت فرمایند ، چرا که خدمات مورد نظر این سامانه ، پس از استعلام از مراکز معرفی شده ، ارائه خواهد شد .
  2. در هر ترم تحصیلی، تنها امکان دریافت 2 طرح تحقیقاتی توسط هر فرد وجود دارد . لذا متقاضیان در انتخاب طرح های تحقیقاتی خود دقت فرمایند .
  3. طرح های تحقیقاتی پس از استعلام مدارک و معرفی نامه از مراکز مربوطه ، حداقل 72 ساعت کاری بعد از ثبت درخواست ارائه خواهد شد .
  4. چنانچه تخلفی در هویت متقاضی و یا معرفی نامه محرز گردد، مراتب جهت پیگیری های قانونی به مراجع ذی صلاح ارجاع داده خواهد شد.
  5. در صورت بروز مشکل در فرآیند ثبت نام یا درخواست، متقاضیان می توانند موارد را از طریق پست الکترونیکیlibrary@bonyadmaskan.ir اعلام و پیگیری فرمایند .