پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

کتابخانه بنیاد مسکن

:

گالری صفحه اصلی:Editing Menu :همه صفحات اصلیاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).باز کردن منوباز کردن منو

از گالری صفحات اصلی برای ذخیره سازی صفحات اصلی استفاده کنید. صفحات اصلی این گالری برای این سایت و سایتهای ساخته شده تحت این سایت در دسترس خواهد بود.

بخش دسترسی سریع

نوع
  
  
  
  
نسخه (های) سازگار UI
  
  
  
  
نوع محتوای مرتبطفیلتر
CustomEditingMenu.xml
CustomEditingMenu.xml
  
1394/06/10 05:06 ب.ظSystem Accountپذيرفته شده
CustomQuickAccess.xml
CustomQuickAccess.xml
  
1394/06/10 05:06 ب.ظSystem Accountپذيرفته شده
CustomSiteAction.xml
CustomSiteAction.xml
  
1394/06/10 05:06 ب.ظSystem Accountپذيرفته شده
RTE2ToolbarExtension.xml
RTE2ToolbarExtension.xml
  
1394/06/10 05:06 ب.ظSystem Accountپذيرفته شده